Dịch Vụ

Kế Toán Là Gì? Các Loại Hình Kế Toán Trong Doanh Nghiệp

Các loại hình kế toán là gì trong doanh nghiệp

Kế toán tài chính

Công việc báo cáo của kế toán tài chính thường là theo quý. Đây là những báo cáo tạm thời mà doanh nghiệp cần được biết.

Là một trong số các loại hình kế toán phổ biến nhất. Các kết quả kế toán của một kỳ được tóm tắt trong bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo tài chính của hầu hết các công ty được kiểm toán hàng năm bởi một công ty bên ngoài.

Kế toán quản trị

Cũng khá giống với kế toán tài chính. Kế toán quản trị sẽ báo cáo theo tháng hoặc quý. Từ đó, nhà quản trị cũng dễ dàng đưa ra quyết định khi nắm chắc tình hình kinh doanh.

kế toán là gì
kế toán là gì

Kế toán chi phí

Cũng giống như kế toán quản trị giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định về quản lý thì kế toán chi phí cũng giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định về chi phí. Về cơ bản, kế toán chi phí xem xét tất cả các chi phí liên quan đến sản xuất một sản phẩm. Các nhà phân tích, quản lý, chủ doanh nghiệp và kế toán sử dụng thông tin này để tính giá thành sản phẩm.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  •  CÔNG TY TNHH GREEN MAISON (GMS CONSULTING)
  • 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • gms.com.vn
  •  0909 23 4545
  • FAX: 0909 23 4545
  • kinhdoanh@gms.com.vn
0/5 (0 Reviews)

Những bài viết liên quan

Back to top button